Videre utvikling av Arendalsbanen. 

il aktørene i Jernbane-Norge 

Arendalsbanens Venner utfordrer alle aktørene i jernbanenorge til å få på plass et fremtidsrettet og attraktivt togtilbud til og fra hovedstaden: Direktetog med høy standard om bord og avganger minst annenhver time.

Den 36 km lange banestrekningen fra Nelaug til Arendal var ferdig elektrifisert i februar 1996.

Den gangen hersket det stor optimisme om at trafikken etterhvert skulle dobles ved at byen fikk nye direktetog til Oslo. Men dette har dessverre enda ikke skjedd. Passasjerene er fortsatt henvist til en oppstykket reise med togbytte på Nelaug stasjon, og Arendalsbanen har dermed forblitt en tilbringerbane til Sørlandsbanen. Trafikkveksten har naturlig nok også uteblitt. Veksten har i stedet kommet på veien, på
ekspressbussene langs E-18. Her har NSB vært en kommersiell aktør i mer enn 30 år. Nå har vi imidlertid med konkurranseutsettingen endelig fått et togselskap på Sørlandet som kun skal fokusere på togtilbudet, uten å samtidig skulle drive konkurrerende bussvirksomhet. Dette gir grunn til ny optimisme.

Jernbanereformen er fra mange hold blitt sterkt kritisert for oppsplittingen av den norske jernbanen. Noen vil hevde at ansvaret pulveriseres. Her har dere som aktører muligheten til å vise at alle de nye partene i «Jernbane-Norge» kan samles i et fellesprosjekt: Direktetog Arendal-Oslo i stedet for løsningen med dagens togbytte på Nelaug. 

Fordelene med direktetog er mange. Passasjerer som ønsker å arbeide på reisen unngår avbrytelser, og en større del av reisetiden kan bli til arbeidstid. Passasjerer med tunge kofferter, rullestol, 
barnevogn eller annen spesialbagasje, kan nyte hele reisen uten oppbrudd. 

Også for passasjerer som ønsker å prioritere ro og søvn, vil elimineringen av togbytte kunne bidra til økt kvalitet på reisen. Vi er overbevist om at direktetog vil løfte den totale reiseopplevelsen for alle.


For å realisere ønsket om direktetog Arendal - Oslo og samtidig utnytte kapasiteten på Sørlandsbanen, ser Arendalsbanens Venner for seg en løsning der toget fra Arendal kobles sammen med toget fra Stavanger og Kristiansand på Nelaug. Motsatt vei går toget fra Oslo til Arendal sammenkoblet med toget til Stavanger, og deles på Nelaug før turen til Arendal. I andre land i Europa har dette i mange år vært en vanlig måte å tilby de reisende flere direkteforbindelser.

Vi i AbV har stor tro på at dette tilbudet vil føre til trafikkvekst og at et pilotprosjekt vil gi verdifull erfaring og positive effekter for alle parter. Vi har derfor følgende oppfordringer til dere aktører i Jernbane-Norge:

Samferdselsdepartementet: Start opp prosjektet Direktetog Oslo - Arendal – et bidrag til en bærekraftig utvikling.

Jernbanedirektoratet: Send bestilling om direktetog Oslo - Arendal til Go-Ahead.

Bane NOR:
Tilpasse Nelaug stasjon slik at sammenkobling og deling av tog blir mulig.

Norske Tog: Anskaff togsett forberedt for hurtig sammenkobling/deling.

Go-Ahead Nordic: Vær offensive i å synliggjøre fordeler ved togreisen og ombordtilbudet til reisende som i dag velger direktebuss. Jobb aktivt for et smidig system for overgang mellom tog og lokale busser på Arendal stasjon.

Entur: Markedsfør direktetoget aktivt i deres salgskanaler.

Vennlig hilsen styret i Arendalsbanens Venner

v/ leder Kjell Espeland Halvorsen