Sommer og høst 2018.

Planer for Arendalsbanens Venner:

Onsdag 11.juli: Veterantogkjøring til konsert på Simonstad. (se eget oppslag).

Lørdag 6.oktober: Veterantogkjøring på Simonstadlinja (med forbehold)

Søndag 9.desember: Veterantogkjøring på Simonstadlinja (med forbehold)

Dugnadsarbeid vil skje ved behov. Fra august/september vil dette skje på torsdager.