Styret AbV - 2019

  • Leder: Kjell Espeland Halvorsen, Tlf.:93 85 04 23
  • Nestleder / Sekretær:: Knut Brørvik, Tlf.: 48 10 18 92
  • Styremedlem: Steinar Andersen, Tlf.: 98 45 47 01
  • Kasserer: Rune Vindholmen, Tlf.: 91 15 76 99
  • Styremedlem: Hadriaan van Nes, Tlf.: 90 54 34 35
  • Varamedlem: Arne Martin Gimse, Tlf.: 90 93 33 48
  • Varamedlem: Kjell Arne Kristiansen, Tlf.: 90 11 10 31
  • Varamedlem: Karl Uhlen Haugland, Tlf.: 92 80 74 27