Glimt fra jernbanen Arendal - Simonstad 2.sept. 2012

Foto: Asbjørn Dahl