Oppfordring til politikere i Aust-Agder

Foreningen Arendalsbanens Venner oppfordrer:
Engasjer dere for Arendalsbanen!

Nå skal trafikken på Sørlandsbanen og Arendalsbanen settes ut på anbud. Da er det svært viktig at politikerne i områdene som blir berørt av dette kjenner sin besøkelsestid og engasjerer seg for fremtidens togtilbud mens anledningen er der. Når anbudsprosessen er avsluttet er det for sent! Arendalsbanens Venner utfordrer derfor de folkevalgte i Arendal til å bry seg nå når anbudsdokumentene utformes.

De siste 20 årene har det vært en veldig utbygging av ekspressbusstilbudet langs E-18, mens det har vært manglende vilje til å gjøre en tilsvarende satsing på jernbanen. Først for to år siden ble rutetilbudet på Sørlandsbanen og Arendalsbanen utvidet. Da hadde store deler av befolkningen over mange år tillagt seg nye bussreisevaner mellom Sørlandet og Oslo.

Det er på høy tid å få etablert et attraktivt og fremtidsrettet togtilbud mellom Arendal og hovedstadsområdet. Det er langs skinnegangen den fremtidige trafikkøkningen bør komme - ikke på veiene. Det må tenkes helt annerledes enn dagens togtilbud. Arendalsbanens oppgave skal være noe langt mer enn en matebane til Sørlandsbanen. Det er helhetsreisen med tog mellom Arendal og Oslo som gjelder. Passasjerene må kunne slippe togbytte på Nelaug. Hele reisetiden må kunne benyttes til arbeidstid dersom det er ønskelig.

Arendal hadde tidligere både direkte sittevogn og direkte sovevogn til Oslo. Nå bør direktetogtilbudet gjenoppstå. Togene på Sørlandsbanen bør i fremtiden bestå av to deler, der den ene delen dekker plassbehovet for reisende på Arendalsbanen og stasjonene øst for Nelaug. Hoveddelen av toget kjøres til og fra Kristiansand og Stavanger. Inn- og utkobling av togsett på Nelaug stasjon kan gjennomføres på få minutter med nytt og moderne togmateriell.

Om 15 år er sannsynligvis den nye jernbanetraseen mellom Gjerstad og Porsgrunn på plass. Reisetiden til Oslo, via Vestfoldbanen, vil reduseres med ca. en time. Det vil bli stasjon på Torp flyplass, og det blir kapasitet til å kjøre tog hver time mot Sørlandet. Annethvert tog bør da ha endestasjon i Arendal. Bytte til buss på Tangen ved Kragerø bør ikke være alternativet for passasjerer som sogner til Arendalsbanen, men derimot direktetog av høy standard helt frem til Arendal.

Det er Jernbanedirektoratet som nå skal utarbeide anbudsdokumentet for trafikkpakke 1 Sør, dvs. Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Det er nå ambisjonene må være høye. Trafikktallene fra tiden da banen ble elektrifisert, 100 000 reisende årlig, bør kunne dobles med et attraktivt togtilbud som både kvalitetsmessig og prismessig gjør toget til førstevalget for de fleste på lengre reiser.

Arendalsbanens Venner utfordrer nå alle de politiske partiene i Arendal til å engasjere seg i Arendalsbanens muligheter. La ikke all oppmerksomheten gå til utbyggingen av E -18 og flyplassen på Gullknapp! Vær med å gi Arendalsbanen den viktige betydningen i fremtidens transportløsninger som er banens potensiale. Arendalsbanen er modernisert for 150 millioner kr. i løpet av de siste 20 årene. Nå må disse store investeringene komme befolkningen mer til nytte!

Som første skritt i et slikt engasjement oppfordrer Arendalsbanens Venner dere til å komme med høringsuttalelse når anbudsdokumentet i løpet av våren offentliggjøres.

Vennlig hilsen styret i AbV
17.03.2017