STASJONER OG STOPPESTEDER ARENDAL - TREUNGEN

Stasjon

- med betjening av tog, og ofte også personer og/eller gods. For å ha status som stasjon må toget ekspederes, dvs. at det finnes et
signalanlegg som styrer toggangen, enten det er fjernstyrt (det vanligste i dag) eller styrt av en togekspeditør på stedet. Normalt innebærer en stasjon også at tog kan møtes der.

Stoppested med ekspedering av personer og kanskje gods, men ikke ekspedisjon av tog. Ekspederingen skjedde ved en person som var stasjonert på stoppestedet. Det finnes ikke lenger noen ekspedisjonssteder med status stoppested i dag.


STASJONER, STOPPESTEDER OG HOLDEPLASSER

Fotnote:


Blakstad stasjon, Blakstad bru og Hurv/Horvenes ble erstattet av nye Blakstad holdeplass i 1989 (Avstanden samlet er på 2,5 km.) Blakstad holdeplass ligger mellom Blakstad bro og Hurv, 15,12 km fra Arendal

Kilder:

Bjerke/Tovås: Togbytte på Nelaug (Norsk Jernbaneklubb 1989)
Østvedt, Einar: De norske jernbaners historie. NSB 1954

AMG