Årsmelding 2016

Vedlagt følger årsmelding fra 2016:

ARENDALSBANENS VENNER ÅRSMELDING 2016

Årsmeldingen gjelder for perioden fra 1. januar til 31. desember 2016.


Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt på Rise stasjon 10. mars. Det var 20 fremmøtte.

Årsmelding og revidert regnskap for 2015 ble godkjent, og budsjett for 2016 ble vedtatt.


Valgene gav følgende resultat:


Leder: Kjell Espeland Halvorsen, gjenvalg for 1 år

Styremedlem: Rune Vindholmen, ikke på valg

Styremedlem: Karl Uhlen Haugland, ikke på valg

Styremedlem: Knut Brørvik, gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Hadriaan Van Nes, ny, valgt for 2 år

Varamedlem: Arne Martin Gimse, gjenvalg for 1 år

Varamedlem: Steinar Andersen, gjenvalg for 1 år

Varamedlem: Karsten Ellefsen, gjenvalg for 1 år

Revisorer: Tone Andersen og Odd Johnsen

Valgkomite: Dag Aanonsen og Arne Johan Ribe


Styrets arbeid
Vi har i perioden avholdt ti styremøter. På første styremøte ble Rune Vindholmen valgt til nestleder og Karl Uhlen Haugland til kasserer. De viktigste sakene vi har arbeidet med dette året, er å komme med innspill til den nye nasjonale transportplanen og den kommende togkonkurransen. Vi har vært tydelige overfor Samferdselsdepartementet om hva innholdet i anbudet for Arendalsbanen bør være. Og vi har igjen prøvd å påvirke både NSB og Samferdselsdepartementet til å få på plass den manglende kveldsforbindelsen fra Nelaug til Arendal på hverdagene. Sesongens fem arrangementer med museumstoget har også krevd en del planlegging.

Representanter fra styret var til stede på møte med Aust-Agder fylkeskommune om den forestående togkonkurransen.


Arrangementer

Våren 2016
Åpent venterom hver torsdag fra januar til juni. En fra styret har hatt ansvaret. Samlingene har vært uformelle. Det har blitt vist historiske eller aktuelle jernbanefilmer og bilder. I april, mai og juni har det vært gjennomført dugnadsarbeid på både stasjonsbygningen og i vognene. Torsdagskveldene på Rise er viktige samlinger for foreningens aktive medlemmer.

Sommeren 2016
Lørdag 28. mai inviterte Vanntårnets Venner og Simonstad Sangkor til konsert med Monica Nordli og Steinar Albrigtsen. 105 passasjerer var med toget vårt, og alle fikk servert kaffe og hjemmebakst på turen mot Nelaug. Svært mange fremmøtte var allerede på plass ved Vanntårnet da toget rullet inn ved perrongen på Simonstad. Artistene skapte fin stemning, og publikum ville gjerne vært enda lenger på konsert denne flotte forsommerkvelden. Men vi hadde en fastlagt rutetid for returen med toget til Arendal som måtte følges.

Lørdag 11. juni var det stort veteranbiltreff på Rise stasjon. Vi var medarrangører i Norgesløpet, og en av postene var lagt til Rise. Grimstad Motorveteraner var årets dyktige arrangører av dette store billøpet. Mer enn 30 staselige kjøretøyer var innom stasjonen på formiddagen, og deltakerne fikk her tre forholdsvis vanskelige spørsmål å bryne seg på. Flott stemning med kjøretøyer og festpyntede mennesker i finværet på Rise stasjon denne lørdagen.

Lørdag 25. juni kjørte veterantoget tre turer mellom Nelaug og Simonstad i korrespondanse med togene på Arendalsbanen og Sørlandsbanen. Nelaug Vel hadde sommerfest ved badeplassen på Gamle Nelaug, og vi inviterte til gratis togtur på Simonstadlinja. Dette var et arrangement vi hadde god erfaring med fra året før, og 50 passasjerer var med i museumstoget denne ettermiddagen og kvelden langs Nelaugvannet.

Onsdag 14. juli kom Henning Kvitnes og Claudia Scott med band til Vanntårnscenen på Simonstad. Vi rakk ikke å annonsere i avisene før alle de100 togbillettene var utsolgt. I tillegg hadde ca. 500 publikummere funnet veien til Vanntårnet. Regnværet så en stund ut til å lage problemer for konserten, men dugnadsgjengen på Simonstad hadde i tide fått dekket hele publikumsområdet med presenninger. Så ble det også heldigvis opphold og sol like etter at programmet hadde startet. Kvitnes og Scott sørget for en flott konsertopplevelse ved Vanntårnet for alle våre togpassasjerer og de mange andre fremmøtte denne julikvelden. På hjemturen ble det servert mineralvann, druer, twist og kjeks fra trillevognene, noe som alltid er med på å heve stemningen ytterligere.

Høsten 2016
Onsdag 21. september benyttet Åmli ungdomsskole museumstoget til utflukt Nelaug - Simonstad T/R i forbindelse med et kulturhistorisk undervisningsopplegg. Rune Vindholmen stod for en grundig guiding i lokal historie på ferden langs Nelaugvannet. 64 passasjerer var med på togturene.

Søndag 9. oktober var det familiedag på Simonstadlinja. Museumstoget kjørte fire turer opp til Vanntårnet i korrespondanse med arendalstoget og regiontogene på Sørlandsbanen. Sangkoret holdt fornøyelig konsert i den ene vogna mens vi kjørte sakte langs Nelaugvannet.
På Simonstad sørget Vanntårnets Venner for salg av pølser, vafler, brus og kaffe. Koselig bål varmet i den litt friske høstlufta. Vi solgte 75 dagsbilletter denne dagen. I tillegg reiste alle barn gratis. Mange passasjerer valgte å reise flere turer.

AbV har holdt åpent venterom 16 torsdagskvelder på Rise i løpet av høsten. Temaene har vært de norske museumsjernbanene. Disse ble presentert med både bilder og film.

Det ble også i år servert julegodterier til passasjerene på enkelte togavganger i førjulsdagene.


Sykkelruta
Store deler av denne sesongen har syklistene måttet gå av toget på Flaten stasjon og dermed fått en kortere sykkeltur mot byen enn hva som er vanlig. En av grunneierne fjernet dekket på Majorbrua mellom Nelaug og Flaten, slik at veien ble ufremkommelig for syklistene. Dette mente han, som den eneste, var av sikkerhetsmessige årsaker. Stengingen av den populære sykkelruta skapte også stor skuffelse blant naboer og for befolkningen på Nelaug. Dagligvarebutikken på Nelaug merket godt at syklistene denne sesongen uteble. Hele fire møter måtte til mellom innehavere av veiretten, grunneiere, Åmli kommune og vår forenings representanter før problemet senhøstes endelig fant sin løsning. Flere store avisreportasjer både i Agderposten og i Åmliavisa satte fokus på denne urimelige veistengningen.

Haugsjå stasjon
Etter initiativ fra et av foreningens medlemmer har vi igjen engasjert oss i å ta vare på Haugsjå stasjon. Bygningen har i mange år stått malingslitt og skjemmende i det idylliske området. Åsulv Eriksen og Asbjørn Dahl sørget heldigvis for å dekke taket med bølgeblikkplater i 2012, for at ikke stasjonen skulle bli helt ødelagt av vannskader og råte. Vi kontaktet Jernbaneverket og fikk klarsignal til å kunne begynne med oppussingsarbeid. Jernbaneverket skaffet også nødvendig maling. Bygningen er nå skrapt og malt og pryder igjen omgivelsene på Haugsjå. Vinduer og dør skal settes i stand i løpet av vinteren og vil komme på plass i løpet av neste sommer. Vi håper å kunne arrangere en åpningsfest på Haugsjå stasjon tidlig på høsten 2017.

Leiligheten i stasjonsbygningen
Vi har hatt leietaker i leiligheten i stasjonsbygningens andre etasje hele året.


Stasjonsparken
Plenene har blitt klippet og holdt i orden som tidligere år. Jernbaneverket har kyllet det store bøketreet ved priveten, og de har i år montert sperregjerder for å hindre biltrafikk på plattformen.


Togene
BM 86.11: Styret har vedtatt at denne motorvogna skal restaureres med det langsiktige målet at den igjen skal bli satt i drift som museumstog. Vi har nå fjernet de råtne delene av gulvet i en av kupeene og har klargjort for gjenoppbygging. Vindusrammene må restaureres, og nye glassruter er bestilt.

BM 86.24: Årskontroll og vedlikehold er gjennomført. Før sesongens første kjøredag oppstod et problem med vannpumpa på den ene motoren. Mangel på reservedeler gjorde reparasjonen krevende. Problemet ble løst ved å ta deler fra BM 86.11. Vi fikk heldigvis benyttet grava i lokstallen til dette arbeidet.

BFS 86.99: Årskontroll og vedlikehold er utført.

Vi takker baneavdelingen på Nelaug for velvillighet og god hjelp i forbindelse med vedlikehold og reparasjonsarbeid av vårt museumsmateriell.

BM 86-forum
Det har vært arrangert samarbeidsmøter for eiere av 86-materiell også i år. Målet for dette forumet er sammen med Jernbanemuseet å utvikle et forenklet vedlikeholdsregime for togmateriell av denne typen, samt å utveksle reservedeler. Kjell Arne Kristiansen og Asbjørn Dahl er våre representanter.


Internettside
Arne Martin Gimse har hatt ansvaret for å legge ut informasjon og nye bilder på foreningens nettside.


Medlemsbladet
PÅ BANEN kom ut i begynnelsen av desember. I bladet fortelles det blant annet om da Arendalsbanen ble åpnet for elektrisk drift i februar 1996. Rune Vindholmen tok oss med på en interessant jernbanereise med damptog på øya Rügen ved Østersjøkysten. Styret takker Arne Martin Gimse for arbeidet med det flotte bladet.


Jernbanekalender
Kalender med historiske bilder og nåtidsbilder fra Arendalsbanen / Treungenbanen og Grimstadbanen ble også laget i år. Salget gikk godt, og foreningen ble tilført viktige inntekter til driften. Vi takker Arne Martin Gimse for oppsettet av kalenderen og Arendal og Omegns Sparekasse for annonser på kalendersidene.


Norsk Jernbanemuseum
Vi har god og jevnlig kontakt med jernbanemuseet på Hamar. Museets folk sørger for å kurse lokførere og ombordpersonale for oss. Jernbanemuseet er operatør for våre veterantogturer og foretar dermed bestillinger av togruter når vi skal ha våre arrangementer.


Brev
Styret har sendt brev til Samferdselsdepartementet både med innspill til ny Norsk Transportplan og om våre forventninger til hvordan anbudet i den kommende togkonkurransen bør utformes. Vi har også sendt brev til fylkesvaraordfører med presisering av at det nå må arbeides sterkt for å få direktetog mellom Arendal og Oslo. Videre er leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité kontaktet angående den fortsatt manglende kveldsforbindelsen fra Nelaug til Arendal. Her er også Aust-Agders fire stortingsrepresentanter utfordret om å engasjere seg i å få til en løsning slik at denne viktige togforbindelsen kommer på plass.


Medlemmer
Arendalsbanens Venner har 248 medlemmer per 31. desember 2016 (familier regnes som to medlemmer).

Styret vil takke alle som har vært med på dugnad i foreningen dette året. Det gjelder dugnader både på eiendommen, på vognene og ved foreningens mange arrangementer.

Rise, 9. mars 2017

Styret