NELAUG STASJON

Nelaug stasjon er en jernbanestasjon som ligger på Sørlandsbanen i Åmli kommune. Stasjonen er plassert sørøst for innsjøen Nelaug. Stasjonen er en forgreningsstasjon, hvor Arendalslinjen og Sørlandsbanen møtes. Passasjerer som reiser fra Oslo til Arendal må bytte tog på Nelaug.Fra 1910 av var Nelaug stasjon på den (opprinnelig smalsporede) Treungenbanen som dette året ble åpnet til Åmli. I 1935 ble Sørlandsbanen ferdig fra Oslo til Nelaug. Stasjonen ble i denne anledning flyttet en kilometer sørover. Samtidig hadde nedre del av Treungenbanen fått normalspor. Fra 1935 til 1938 ble dermed Arendal foreløpig endestasjon for Sørlandsbanen slik Kragerø hadde vært fra 1927 til 1935. I 1938 ble strekningen fra Nelaug til Kristiansand åpnet.

Den øvre del av Treungenbanen ble nedlagt i 1967.

Hele det lille lokalsamfunnet på Nelaug var bygd opp omkring togdriften ved stasjonen. Antall ansatte er nå begrenset til et minimum, men lokalsamfunnet på Nelaug har likevel sitt eget nettsted og dagligvarebutikk. Nelaug var i årtier uten veiforbindelse, noe som gjorde stedet avhengig av togforbindelsen.