BLAKSTAD STASJON

BLAKSTAD åpnet 1908 14,11 km fra Arendal, betjent til 1971, nedlagt 1989.
Blakstad stasjon, Blakstad bru og Hurv/Horvenes ble erstattet av nye Blakstad holdeplass i 1989. (Avstanden samlet er på 2,5 km.) Blakstad holdeplass ligger mellom Blakstad bro og Hurv, 15,12 km fra Arendal.

Blakstad stasjonen er i dag i privat eie.