Årets kalender tilsalgs. Det finnes enda noen igjen.