Arrangementer sommer og høst 2016.

Påmeldingen har startet!

Her kommer oversikten over sommerens arrangementer i samarbeid med Vanntårnets Venner og Simonstad Sangkor og med tilbringertog fra Arendal:

- Lørdag 28.mai: Konsert med Steinar Albrigtsen og Monika Nordli. Billettpris for konsert og togtur kr.500,-. Bindende påmelding til Lilleba Knudsen, tlf. 97098610

- Torsdag 14.juli: Konsert med Henning Kvitnes og Claudia Scott. Billettpris for konsert og togtur kr.500,-. Bindende påmelding til Lilleba Knudsen, tlf. 97098610

- Søndag 9.oktober: Togturer på Simonstadlinja. Simonstad Sangkor deltar. Mer informasjon kommer seinere