Bestilling av nye fjerntog: mulighet for direktetog og fleksibel kapasitet er viktig!

il aktørene i Jernbane-Norge 

Arendalsbanens Venner vil løfte fram konseptet direktetog i forbindelse med anskaffelse av nye tog for fjerntogstrekningene. Modulbaserte tog bygget for effektiv skjøting og deling på stasjonene vil gjøre det mulig å tilby direkteforbindelse til flere steder enn i dag med utgangspunkt i Oslo. Vårt ønske om direktetog til og fra Arendal som kobles av og på Sørlandsbanens tog på Nelaug, men også steder som for eksempel Røros og Åndalsnes kan få et tilsvarende godt tilbud med skjøting/deling på henholdsvis Hamar og Dombås.

 

Direktetog til flest mulig destinasjoner vil være bekvemt for passasjerene. Vi mener at færrest mulig togbytter og en mest mulig sømløs og bekymringsløs reise er en forutsetning for at folk skal velge toget som transportmiddel. Det gjelder spesielt for fritidsreiser, der passasjerene gjerne har mye bagsje, barnevogner, sykler med mer, og det er sannsynligvis dette markedet toget må rette seg mer mot i fremtiden.

 

Kapasiteten utnyttes også bedre med denne løsningen. Tog til Arendal, Åndalsnes og Røros vil ikke trenge egne ruteleier på Sørlandsbanen og Dovrebanen, der kapasiteten på sporet til dels er fullt utnyttet allerede. Store og kostnadskrevende inngrep i infrastrukturen er ikke nødvendig for å oppnå et tilbud som kan gi toget større markedsandel enn i dag.

 

Med modulbaserte tog kan også kapasiteten lettere justeres etter tidspunkt og strekning. Eksempelvis har de fleste tog på Sørlandsbanen midt i uka færre enn 100 passasjerer, mens man fredag ettermiddag lett kan selge 300 reiser på enkelte avganger. Det er også stor forskjell på belegg i toget mellom Oslo og Bø, og Bø og Kristiansand.

 

Skjøting/deling vil også bety et bedre energiregnskap for toget, siden man kan slippe å kjøre lange strekninger med lavt belegg. Tog kan skjøtes/deles basert på faktisk etterspørsel i Nelaug, Kristiansand, Dombås og andre steder og slik få god kapasitetsutnyttelse på hele strekningen.

 

I Danmark har et opplegg med skjøting og deling underveis vært brukt i stor utstrekning i langdistansetrafikken siden 1990. Eksempelvis kan i prinsippet både Flensburg, Esbjerg og Fredrikshavn betjenes med samme tog fra København, uten bytte underveis for passasjerene. Denne formen for høykvalitets reisetilbud finner vi mange steder rundt om i Europa - men ennå ikke i Norge.

 

Norske Tog AS er i gang med bestillingsprosessen for neste generasjon langdistansetog. Tiden er derfor inne for å planlegge direktetog fra både Arendal, Åndalsnes og Røros til Oslo. Nå gjelder det å planlegge for en jernbane som skal ta hånd om trafikkøkning og bli en vesentlig del av det grønne skiftet. Toget skal fremme den bærekraftige utvilingen i transportsektoren. Nye direktetog vil være et godt virkemiddel for å hindre videre overføring av trafikk fra bane til vei, og et godt bidrag til at jernbanen skal kunne utnyttes mer i det fremtidige transportarbeidet.