FROLAND STASJON

FROLAND åpnet 1908, 18,10 km fra Arendal, betjent til 1970