JERNBANER OG STASJONER

Nesten helt siden Norge fikk sin første jernbane i 1854, har nye steder jobbet for å få sin banestrekning. Sørlandet fikk sin første bane i 1895 , da Kristiansand fikk jernbane til Hægeland. Året etter ble den åpnet helt opp til Byglandsfjord. Lillesand fikk også sin lille banestrekning i 1896, da privatbanen Lillesand - Flaksvand ble åpnet. Allerede i 1874 hadde Nedenes Amt (Aust-Agder fylke) nedsatt sin jernbanekomite. Utover i 1880 - årene sto striden om linjevalget mellom Porsgrunn og Kristiansand. Denne banen ble skjøvet til side. I 1892 våget departementet seg til å foreslå sidelinjene til Grimstad og Arendal over Nelaug og Åmli opp til Nisservannet, en linje fra Risør og en forbindelse fra Kragerø til nærmeste oppland. Men lokalt ville de også ha en Vestlandsbane(som landsdelen vår var en del av på den tiden) mellom Skollenborg (Kongsberg) og Grovane (Kristiansand).