Ny bok om Grimstad- og Treungenbanen

PÅ BANEN - Glimt fra Grimstad- og Treungenbanens historie.

Friluftsforlaget gir nå ut, i samarbeid med Arendalsbanens Venner, en større bok om Grimstad- og Treungenbanens historie. Boken som er på 318 sider i stort gaveformat,


koster kr. 398,- (kr. 300,- for medlemmer).Boken kan kjøpes i alle bokhandlere på Sørlandet
eller bestilles direkte fra Friluftsforlaget.

Tlf. 37 01 64 89 - E-post: frilufts@online.noAv innholdet kan nevnes:


Kampen om jernbanen

- De store anleggsarbeidene

- Stasjoner, stoppesteder og holdeplasser

- Jernbanen og industrien- Sørlandsbanen kommer

- Små og store ulykker

- Muntre og litt triste historier

- Vinter, snø og is

- Vanskelige tider