ARENDALSBANEN

I 1894 ble det vedtatt å bygge Arendal - Åmlibanen med hele 98 mot 13 stemmer. At det ville ta nesten 16 år før banen var ferdig, ante ingen. Først 10 år senere ble planene lagt ut, og enda tok det 9 år før hele banen var ferdig til Treungen (Åmli i 1910).

Et av de store stridsspørsmålene var hvor stasjonen i Arendal skulle ligge. Det var viktig å få den innenfor den daværende Arendal bys grenser og ikke på Strømsbusletten utenfor byen. Sam Eyde fikk i oppdrag å komme med et planforslag og et overslag for et stasjonsanlegg i byen. Han ville ha stasjonen i Kittelsbukt. Dette forslaget skapte en hissig kamp som varte i mange år fremover. Så dukket forslaget om Barbudalen opp. Som vi vet ble det Barbudalen som ble valgt, og det slo til slutt Stortinget fast. Arbeidet med banen startet smått i 1900 og skjøt fart da de endelige vedtakene ble gjort i 1904.

Mange syntes det gikk seint med arbeidet. Men utpå høsten 1908 var byggingen kommet så langt at det 17.oktober kunne kjøres et tog til Froland med innbudte gjester. Jernbanekomiteen, magistrat, formannskap, høyere embetsmenn og andre, til sammen 30 mann, deltok.

Vel en måned senere begynte trafikken på den 18 km lange strekningen. Søndag 22. november var det ekstratur for banens ansatte til Froland.
Mandag 23.november begynte de ordinære togene å gå. Første tog gikk fra Froland kl. 7.40. Ikke mye folk var møtt fram da toget kjørte nedover mot Arendal, men på Arendal stasjon var en stor folkemengde. Det ble saluttert, og ordføreren utbrakte et tre ganger tre hurra. Neste tog kl.11.00 var fullsatt. Men ellers ble det ikke holdt noen spesiell åpningshøytidelighet denne dagen. Den ble først holdt da hele strekningen var ferdig til Åmli 12. desember 1910.

Togtilbudet fra starten så slik ut:

Hverdager:
Fra Froland kl. 7.40 til Arendal kl. 8.35
Fra Arendal kl. 11.00 til Froland kl.11.58
Fra Froland kl. 15.00 til Arendal kl.15.52
Fra Arendal kl. 17.15 til Froland kl.18.13

Helligdager:
Fra Froland kl. 8.40 til Arendal kl. 9.32
Fra Arendal kl. 10.00 til Froland kl.10.58
Fra Froland kl. 15.00 til Arendal kl.15.52
Fra Arendal kl. 17.15 til Froland kl.18.13

Dermed var trafikken i gang. Nye områder åpnet seg for bedre kontakt. Likeså ble forbindelsen mellom Arendal og Grimstad betydelig bedret fordi linjen fikk felles stasjon med Grimstadbanen på Rise. Dette åpnet for nye mulighet for å frakte gods. Dette ble raskere enn å frakte med båt.


Stasjoner og stoppesteder de første årene:

ARENDAL åpnet 1908, betjent av NSB til 2007.
Torbjørnsbu, åpnet 1911, 1,40 km fra Arendal betjent til 1939
Bråstad, åpnet 1908, 5,11 km fra Arendal betjent til 1927
Rossedalen, åpnet 1911, 7,86 km fra Arendal, aldri betjent
RISE åpnet 1908 for NSB, 10,19 km fra Arendal, betjent til 1983
Blakstad åpnet 1908 14,11 km fra Arendal, betjent til 1971
FROLAND åpnet 1908, 18,10 km fra Arendal, betjent til 1970


Senere ble følgende holdeplasser opprettet:
Solbergvann (1955 -1988)
Stoa (2008- )
Messel (1936 -1946, 1950 -1988)
Blakstad bru (1954 -1989)
Hurv (1934 -1989)
Horvenes (1955 -1988)


Blakstad stasjon, Blakstad bru og Hurv/Horvenes ble erstattet av nye Blakstad holdeplass i 1989 (Avstanden samlet er på 2,5 km.) Blakstad holdeplass ligger mellom Blakstad bro og Hurv 15,12 km fra Arendal.


Kilder:
Bjerke/Tovås: Togbytte på Nelaug (Norsk Jernbaneklubb 1989)
Østvedt, Einar: De norske jernbaners historie. NSB 1954