Arendalsbanens Venner (AbV)

Foreningen ble stiftet den 26. oktober 1989. Uvisshet om banens fremtid var grunnen til at det ble startet en egen interesseforening.
Foreningens formål er å:

  • Arbeide for økt bruk av Arendalsbanen, og for at tilbudet på banen forbedres.
  • Bruke banen aktivt til egne arrangementer av kulturell og sosial art.
  • Arbeide for å bevare miljøet langs banen, samt å samle inn og formidle kunnskap om Treungenbanen og Grimstadbanens historie.

Arendalsbanens Venner har hatt tilhold i stasjonsbygningen på Rise siden 1995. Vi kjøpte stasjonen av NSB i 2001. Bygningene og stasjonsområdet ble fredet av Riksantikvaren i november 2002.

 

I tillegg til å bruke venterommet til klubblokale, har foreningen sitt eget togmateriell; to motorvogner av type BM 86, en styrevogn av type BFS 86, tre godsvogner og en tankvogn. Vognene står oppstilt på det gamle Grimstadsporet på Rise stasjon. Togsettet fikk trafikkeringsrett 1. sepember 2009. Vi kan derfor arrangere turer både på Arendalsbanen og på Simonstadlinja. Vår forening samarbeider med Vanntårnets Venner som står for ulike kulturelle arrangementer på Simonstad og Norsk Jernbanemuseum som står for togkjøringen.

 

Sykkelturer: De idylliske og nesten bilfrie grusveiene på den ca. 4 mil lange strekningen Nelaug - Arendal er ideelle for sykkelturer. Turen går over Vestre Vimme - Flaten - Bøylestad - Lyngroth - Bjornes og Lona, med fine raste - og badeplasser underveis.

 

Skiturer: Blir det snøvinter kan man ta skiene med på toget til Bøylestad. Ut fra Bøylestad stoppested går det flotte oppkjørte løyper i området på vestsiden av Nidelva.

 

Bli medlem! Arendalsbanens Venner har i dag rundt 200 medlemmer. Vi vil gjerne bli flere, både aktive medlemmer, og støttemedlemmer. Medlemsbladet "På banen" kommer ut én gang i året. Et medlemsskap koster 200 .- per år for enkeltmedlemmer, og 300,- for familier. For å bli medlem, betal inn årskontingenten på vårt bankgironummer: 2895.63.17977