Utbygging av Kilandsfoss kraftstasjon

Froland kommune, Åmli kommune og Arendals Fossekompani bygger nytt kraftverk i Nidelva. Kilandsfoss kraftverk skal utnytte et seks meter høyt fall på elvestrekningen mellom Flatenfoss og Bøylestad og produsere rundt 38 GWh per år, som tilsvarer forbruk til omtrent 2000 husholdninger. Kraftverket er planlagt ferdigstilt våren 2026.

 

Områdene rundt Kilandsfallene vil fram til ferdigstillelse være et anleggsområde (markert med blått). Av sikkerhetsmessige hensyn er området derfor utilgjengelig av allmenheten i byggeperioden. Vi oppfordrer derfor alle til å finne alternative turområder. Vær også oppmerksom på at det i byggeperioden vil være økt anleggstrafikk på veien Bøylefoss- og Flatenfoss kraftstasjon (markert i rødt på kartet), som en del av sykkelruten Nelaug - Arendal.

Froland kommune, Åmli kommune og Arendal Fossekompani beklager ulempene dette medfører, og ser fram til å åpne området når kraftverket er ferdig.