ARENDALSBANENS VENNER ÅRSMELDING - 2014

Årsmeldingen gjelder for perioden fra 1. januar til 31. desember 2014.

Årsmøtet ble avholdt på Rise stasjon 13. mars. Det var 17 fremmøtte.

Årsmelding og revidert regnskap for 2013 ble godkjent, og budsjett for 2014 ble vedtatt.

Valgene gav følgende resultat:

Leder: Kjell Espeland Halvorsen

Nestleder: Asbjørn Dahl

Kasserer: Karl Uhlen Haugland

Styremedlem: Knut Brørvik

Styremedlem: Oddvar Skaiaa

Varamedlem: Arne Martin Gimse

Varamedlem: Steinar Andersen

Varamedlem: Arne Johan Ribe

Revisorer: Tone Andersen og Odd Johnsen

Valgkomite: Karsten Ellefsen og Dag Aanonsen


Styrets arbeid


Vi har i perioden avholdt ni styremøter. Mye arbeid er blitt gjort for å hindre at Jernbaneverket skulle fjerne sporvekselen og dermed tilgangen til Grimstadsporet på Rise.
Dette klarte vi ikke å unngå. I de gjeldende planene for en modernisert Arendalsbane skulle begge sporvekslene på Rise fjernes i forbindelse med klargjøring til fjernstyrt drift. Men vi vil arbeide for at vi på sikt igjen skal få sporforbindelse inn til Grimstadsporet.

Styret har hatt møte med regionledelsen i NSB angående planene for den nye rutetabellen som ble innført for Sørlandsbanen og Arendalsbanen f.o.m. desember 2014. Vi har også kommet med innspill til Samferdselsdepartementet angående reform av norsk jernbane, dette etter en invitasjon fra Samferdselsministeren.

Arrangementer


Våren 2014
Åpent venterom 13 torsdager. En fra styret har hatt ansvaret. Samlingene har vært uformelle. Ofte har det blitt vist historiske eller aktuelle jernbanefilmer og bilder. Dette har vært et viktig samlingspunkt for foreningens aktive medlemmer.

Kurs for kjørende personale
21. - 22. juni holdt ansatte fra Jernbanemuseet kurs for lokførere og ombordpersonale på Øynes. To NSB-lokførere fikk fornyet sin tillatelse til å kjøre museumstog, og to nye ombordansvarlige, som også til daglig arbeider i NSB på Jærbanen, ble godkjent av Jernbanemuseet til å tjenestegjøre i vårt veterantog. Lørdagskvelden 22. juni inviterte vi deltakerne på Nelaug Vels midtsommerfest til togtur på Simonstadlinja. Ca 50 gjester var med, og fra trillevogna ble det servert forfriskninger til turdeltakerne underveis langs Nelaugvannet.

Sommeren 2014
Onsdag 16. juli arrangerte vi togtur til Simonstad til konsert med Jonas Fjeld og kåseri av Harald Valle. Alle de 100 plassene i toget var utsolgt flere dager i forkant av arrangementet. I tillegg hadde mer enn 500 personer møtt opp på Simonstad til konserten. Vanntårnets Venner sto som konsertarrangør. Øynes gård ble benyttet til innlosjering av kjørende personale.

Lørdag 16. august arrangerte vi på ny konserttur til Vanntårnet på Simonstad. Kveldens kåsør var Geir Helljesen. Det musikalske sørget Benny Borg for. 90 passasjerer var med på turen, og flere hundre var i tillegg møtt fram til konserten ved Vanntårnscenen på Simonstad.

Høsten 2014
AbV har holdt åpent venterom 16 torsdagskvelder på Rise med ulike jernbanetemaer på programmet. Vi har også hatt besøk av tidligere regiondirektør i NSB, Oddvar Hodne og prosjektleder Reidar Braaten i Jernbaneforum Sør, begge med interessante foredrag.

AbV 25 år
Lørdag 25. oktober var styret og aktive medlemmer samlet for å markere at vår forening hadde eksistert i 25 år. Kvelden ble innledet med at vårt museumstog ankom Rise stasjon kl. 16.25. Turen gikk først til Nelaug og så videre på Simonstadlinja. Ved stopp på linja ved Nelaugvannets bredd nøt vi kaffe og bløtkake fra Liens konditori. Vårt eget togsett ble etter turen satt vekk på sidesporet ved lokstallen på Nelaug, og ordinært tog ble benyttet tilbake til Rise. I venterommet på Rise stasjon ble det servert oksesteik med dessert. Kvelden forløp videre med taler og billedkavalkade over mange av foreningens togutflukter på 1990-tallet.

Markering av ruteendring 14. desember.
Søndag 14. desember introduserte NSB den nye ruteplanen med utvidet antall togavganger både på Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Representanter fra vårt styre var med på samtlige togavganger på Arendalsbanen denne dagen. Vi feiret forbedringene med å servere kaffe og forfriskninger fra trillevogna.

Fredag 19. desember fortsatte vi med å servere alle passasjerer på strekningen mellom Rise og Nelaug både julebrus, twist og klementiner. Dette holdt vi på med i seks hele dager og møtte en fantastisk respons i kupeene. Til sammen var vi til stede med trillevogna på 62 togavganger i disse førjulsdagene. Vi sørget også for å dele ut mange av de nye rutetabellene. NSB og Arendals Bryggeri spanderte "julegodsakene".

Stasjonsbygningen
Østveggener blitt vasket, skrapt og flekkmalt. Vi fikk god hjelp av Øyvind Kåss som stilte med sin veteranbrannbil og spylte den høye veggen for oss. Ny dørstokk er kommet på plass ved inngangspartiet til leiligheten, og bygningens grunnmur er pusset og reparert.


Stasjonsuret

Årets storsatsing har vært å få restaurert det 100 år gamle stasjonsuret og få det på plass igjen for å pryde stasjonsbygningens fasade mot plattformen. Avdukingen skjedde på sommerfesten lørdag 14. juni. Foreningens nestleder, Asbjørn Dahl, har æren for at dette store prosjektet er kommet så flott i havn. Mange har vært involvert i arbeidet, men Asbjørn har brukt vesentlig av sin tid for å fullføre det hele. Styret takker spesielt for denne innsatsen.

Leiligheten

Vi har hatt leietaker i leiligheten i stasjonsbygningens andre etasje hele året.

Stasjonsparken
Plenene og omliggende områder har blitt klippet og holdt i orden i år som i alle andre år helt siden 1995 da vi tok Rise stasjon i bruk som vårt foreningslokale.


Togsettet
BFS8699: 12 vinduer er skiftet. Fyringsanlegget er revidert. Bildene på kupeveggene er fornyet. Voltmeter har blitt montert.

BM8624: Motorvogna har vært en tur inne på grava i lokstallen på Nelaug. Oljestand og kvalitet på vendedrev er inspisert. Nye bordplater er blitt montert. Gulvene er malt grå. Gardinene er skiftet i den ene kupeen. Det er gardinene fra BM8611 som nå er kommet til heder og verdighet igjen. Utvendig flekkmaling er gjennomført.

BM86 forum
Det har i år vært arrangert to samarbeidsmøter for eiere av 86-materiell - ett på Rise og ett på Kongsberg. Målet for dette forumet er sammen med Jernbanemuseet å utvikle et forenklet vedlikeholdsregime for dette togmateriellet, samt å utveksle reservedeler. Kjell Arne Kristiansen er vår representant her.

Internettside
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på informasjon og bilder på vår hjemmeside.


Medlemsbladet
PÅ BANEN kom ut i begynnelsen av november. I år var innholdet viet foreningens 25-årsjubileum og det store arbeidet med å restaurere stasjonsuret. Vi takker redaksjonen, som har bestått av Arne Martin Gimse og Johan Christian Frøstrup, for det flotte bladet.


Jernbanekalender
Kalender med historiske bilder og nåtidsbilder fra Arendalsbanen / Treungenbanen og Grimstadbanen ble også laget i år. Salget gikk godt, og foreningen ble tilført viktige inntekter til driften. Vi takker Johan Christian Frøstrup for oppsettet av kalenderen og Arendal og
Omegns Sparekasse for annonser på kalendersidene.

Norsk Jernbanemuseum
Vi har god og jevnlig kontakt med jernbanemuseet på Hamar. De sørger for å kurse lokførere og ombordpersonale for oss. Museet er operatør for våre veterantogturer og foretar dermed bestillinger av togruter når vi skal ha arrangementer.

Brev

Styret har engasjert seg sterkt vedrørende den nye ruteplanen for Sørlandsbanen og Arendalsbanen som trådte i kraft 14.12. Den manglende lokaltogforbindelsen på hverdager fra Nelaug til Arendal fra den sene kveldsavgangen fra Oslo, har provosert oss sterkt. Vi har kontaktet NSB, Aust-Agders stortingsrepresentanter og Samferdselsministeren om denne vesentlige mangelen i ruteopplegget. Det hele dreier seg om å måtte ansette nok en lokfører på Arendalsbanen for å kunne kjøre alle de åtte turene som kreves for å gi korrespondanse med alle hovedtogene på Sørlandsbanen. Dette virker tydeligvis for vanskelig å få til for NSB og Samferdselsdepartementet, samtidig som Jernbaneverket i 2014 har investert 70 millioner kroner i ombygging av Arendalsbanen til fjernstyrt drift. Vi gir ikke opp håpet om at togrutene vil bli justert i løpet av inneværende år.


Søknader
Styret har sendt søknader til Arendal kommune om driftstøtte og støtte til foreningseide bygninger. Foreningen er blitt tildelt kr. 9000.-

Fra Riksantikvaren via kulturminnevernet i Aust-Agder har vi i år mottatt støtte på kr. 120 000.- til restaurering av stasjonsuret.


Medlemmer
Arendalsbanens Venner har 232 medlemmer per 31. desember 2014 (familier regnes som to medlemmer).

Styret vil takke alle som har vært med på dugnad i foreningen det siste året. Det gjelder dugnader både på eiendom, på togsettet og ved foreningens arrangementer.

Vi takker spesielt vårt togpersonale som benytter sin fritid for å kjøre og betjene museumstoget slik at vi kan gjennomføre turene og arrangementene.

Rise, 12. mars 2015

Styret