Resolusjon vedtatt 2018.

Årsmøtet i Arendalsbanens Venner 08.03.2018 uttaler følgende:

For at reisetilbudet med tog mellom Arendal og Oslo skal bli mer attraktivt bør dette komme på plass:

* Direkte tog Arendal - Oslo
* To-timers rutefrekvens hele dagen
* Attraktivt togmateriell
* Innkorting av reisetiden

Arendal stasjon må utvikles til et effektivt trafikknutepunkt mellom tog og lokale busser.

Vi ønsker et togselskap som satser offensivt på kvalitet og pris, og som er i stand til å konkurrere med ekspressbussene på strekningen Arendal - Oslo.

Arendal stasjon må utvikles til et effektivt trafikknutepunkt mellom tog og lokale busser.

Vi ønsker et togselskap som satser offensivt på kvalitet og pris, og som er i stand til å konkurrere med ekspressbussene på strekningen Arendal - Oslo.