TREUNGEN STASJON

Endestasjonen for den banen vi kaller Treungenbanen (eventuelt Arendal-Åmli-Trungenbanen), ble åpnet som Tveitsund den 14. desember 1913 og nedlagt den 1. oktober 1967. Det siste skjedde bare et par år etter at banens største godskunde, Søfteland gruver (18 km nord for Treungen), ble nedlagt. Stasjonen ble kalt Treungen fra 1926. Bygningene som inngår i stasjonsanlegget, ble som ellers på øvre del av banen tegnet av Ivar Næss og oppført av Strømmen Trævarefabrik, og det sies generelt at bygningene ikke var fullført før året etter. På endestasjonen Treungen var det et noe større anlegg enn ellers. I tillegg til selve stasjonsbygningen dreier det seg her om privet, godshus, lokstall (med svingskive), vanntårn og telegrafistbolig.