SIMONSTAD STASJON

Simonstad stasjon

  • 143,4 moh.
  • Opprettet 18.12.1910
  • Ubetjent 1.6.1958
  • Nedlagt 1.10.1967
  • På Simonstad ble det bygget stasjonsbygning med godsrom, privet, lasteplattform og vokterbolig.

Der jernbanesporene etter den gamle Treungenbanen slutter, ligger Simonstad. Etter nedleggelsen har der periodevis vært tømmeropplastning på Simonstad. Bygningene på stasjonen er revet, men vanntårnet står fortsatt. Her har det skjedd mye de siste årene. Da banen ble lagt ned i 1967, ble sporet liggende hit. Grunnen til det kan være flere, men Nidarå trelast ble snart en aktuell bruker.


MYE SKJER: Allerede i 1997 ble Simonstad Sangkor startet opp. De øver på Vonheim hver mandag i lokalet til Simonstad vel. Her samles også folket på Simonstad i andre anledninger. Her er trim hver uke, det kan være lefsebaking eller revy. Tilflyttingen gjør at stedet nå også har barnefamilier blant de 60 innbyggerne. Sangkoret har gjort Simonstad godtkjent. Simonstad Sangkor har deltatt på adskillige møter og sammenkomster rundt i forsamlingshus og kirker.


VANNTÅRNETS VENNER: Vanntårnet står fortsatt på stasjonsområdet, og i 2007 ble foreningen «Vanntårnets venner» dannet. De fikk midler til å restaurere tårnet og området rundt. Vanntårnets Venner er et ektefødt barn av sangkoret, men flere enn kormedlemmene deltar på dugnad og arrangementer i og rundt vanntårnet. Etter restaurering ble vanntårnet offisielt gjenåpnet 5.september 2010 av fylkesmann Øystein Djupedal. Dermed har Simonstad nå en flott rasteplass med togvogner. Til og med en gammel, rød telefonkiosk står nå på området.


MANGE MULIGHETER: Men planene stopper ikke der. Hver sommer arrangeres her utendørs konserter med ulike artister og kåsører. Simonstad har hatt besøk av blant annet Ole Paus, Olav Stedje, Helene Bøksle, Benny Borg, Henning Kvitnes, Claudia Scott, Steinar Albrigtsen, Monica Nordli, Eldar Vågan, Thorvald Stoltenberg, Jan Otto Johansen, Geir Helljesen, HC Hansen, GT - Sara og Øyvind Thorsen, og flere skal det bli. De fleste gangene har det blitt kjørt museumstog fra Arendal med Arendalsbanens Venners togsett.


Vanntårnets Venner har hatt flere planer for området. Foran scenen er det blitt bygd tribune med avskjerming mot vegen. Hvis været er usikkert, er det også mulig å kunne trekke over tak/presenning.