Sol og god stemning på sommerens konsert og togtur 10. juli 2019.

Toget var fullsatt før det nådde Simonstad. De siste reisende kom på toget på Nelaug. På oppturen stoppet toget ved Nelaugvannet, der Rune Vindholmen kunne orientere om Arendal - Treungenbanens historie og om samarbeidet med Norsk Jernbanemuseum. Steff Nevers og G. Thomas m/band underholdt på Simonstad. De fortalte og delte med seg av sitt rikholdige repertoar. Til Vanntårnet hadde mange funnet vegen. Her var godt besatt med nesten 400 mennesker og god stemning i den fine sommerkvelden. Sola og sang og musikk gjorde oss godt. Flere fikk også prøvd dansefoten og applausen var vel fortjent. Det var også god stemning på toget hele veien tilbake til Arendal. Det er ikke ofte at sa mange går av toget på Blakstad stasjon samtidig. Takk for turen til alle reisende og takk til Vanntårnets Venner..