Årsmelding 2015

Årsmeldingen ble vedtatt på årsmøtet torsdag 10.mars.

ARENDALSBANENS VENNER ÅRSMELDING 2015

Årsmeldingen gjelder for perioden fra 1. januar til 31. desember 2015.


Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt på Rise stasjon 12. mars. Det var 18 fremmøtte.

Årsmelding og revidert regnskap for 2014 ble godkjent, og budsjett for 2015 ble vedtatt.


Valgene gav følgende resultat:

Leder: Kjell Espeland Halvorsen, gjenvalg for 1 år

Nestleder: Asbjørn Dahl, ikke på valg

Kasserer: Karl Uhlen Haugland, gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Knut Brørvik, ikke på valg

Styremedlem: Rune Vindholmen, ny for 2 år

Varamedlem: Arne Martin Gimse

Varamedlem: Steinar Andersen

Varamedlem: Karsten Ellefsen

Revisorer: Tone Andersen og Odd Johnsen

Valgkomite: Dag Aanonsen og Arne Johan Ribe


Styrets arbeid

Vi har i perioden avholdt ti styremøter. De to viktigste sakene vi har arbeidet med dette året er å prøve å påvirke både NSB og Samferdselsdepartementet til å få på plass kveldsforbindelse fra Nelaug til Arendal på hverdagene, og å komme til en løsning med Jernbaneverket om nytt oppstillingsspor for vårt museumstogsett på Nelaug. Befaring er foretatt sammen med Jernbaneverket i slutten av mai. Sesongens fire togarrangementer har også krevd en god del planlegging.

Arrangementer

Våren 2015
Åpent venterom hver torsdag fra januar til juni. En fra styret har hatt ansvaret. Samlingene har vært uformelle. Ofte har det blitt vist historiske eller aktuelle jernbanefilmer og bilder. I april, mai og juni har det vært gjennomført dugnadsarbeid. Torsdagskveldene på Rise er viktige samlinger for foreningens aktive medlemmer.

Sommeren 2015
Lørdag 30. mai inviterte Vanntårnets Venner og Simonstad Sangkor til konsert med Stanley Jacobsen og Helene Bøksle. 70 passasjerer var med toget vårt fra Arendal og alle fikk servert kaffe og hjemmebakst på turen mot Nelaug. Været var vakkert og konserten stemningsfull. Det var svært mange fremmøtte ved Vanntårnet da toget rullet inn på perrongen på Simonstad.

Lørdag 27. juni kjørte veterantoget tre turer mellom Nelaug og Simonstad i korrespondanse med togene på Arendalsbanen og Sørlandsbanen. Nelaug Vel hadde sommerfest ved badeplassen på Gamle Nelaug, og vi inviterte til gratis togtur på Simonstadlinja. Dette var et arrangement vi hadde god erfaring med fra året før, og 80 passasjerer var med i museumstoget denne ettermiddagen og kvelden.

Onsdag 15. juli kom Rita Eriksen med band til Vanntårnscenen på Simonstad. Denne gangen rakk vi ikke å annonsere i avisene før alle 100 togbilletter var utsolgt. I tillegg hadde mer enn 400 publikummere funnet veien til Simonstad for også å høre kveldens kåsør; Jahn Otto Johansen. Øynes gård ble, som ved tidligere arrangementer, benyttet til innlosjering av kjørende personale.

Høsten 2015
Søndag 11. oktober var det familiedag på Simonstadlinja. Museumstoget kjørte fire turer opp til Vanntårnet i korrespondanse med arendalstoget og regiontogene på Sørlandsbanen.
På Simonstad sørget Vanntårnets Venner for salg av pølser, vafler, brus og kaffe fra scenen. Koselig bål varmet i den litt friske høstlufta.
Vi solgte 100 billetter denne dagen. Alle barn reiste gratis.

Den gode responsen på arrangementet gjør at vi vil legge en slik familiedag fast inn i høstprogrammet andre søndag i oktober. Neste gang blir også Simonstad sangkor en del av programmet, da med sang i toget langs Nelaugvannet.

AbV har holdt åpent venterom 16 torsdagskvelder på Rise med ulike jernbanetemaer på programmet. Også i år ble det servert julegodterier til passasjerene på enkelte togavganger i førjulsdagene. Dette settes stor pris på av de reisende.

Leiligheten i stasjonsbygningen
Vi har hatt leietaker i leiligheten i stasjonsbygningens andre etasje hele året. Verandadør og vinduer er fornyet og restaurert og brannmuren på kjøkkenet er reparert..


Stasjonsparken
Plenene har blitt klippet og holdt i orden i år som i alle andre år helt siden 1995, da vi tok Rise stasjon i bruk som vårt foreningslokale. Vi har nå kjøpt en pent brukt traktorklipper. I alle tidligere år har Asbjørn Dahl stilt med egen klipper, og utført et solid arbeid med også å holde store deler av områdene rundt stasjonen i svært god stand.


Togene
BM 86.11 på Rise: Her er gammel veggisolasjon fjernet. Styret har vedtatt at denne motorvogna skal restaureres med det langsiktige målet at den etter hvert skal bli satt i drift som museumstog.

BM 86.24: Motorvogna har vært en tur inne på grava i lokstallen på Nelaug. Olje er blitt byttet på motorer, gearkasser og på begge vendedrevene.

BFS 86.99: Feilen i fyranlegget i styrevogna er ferdig utbedret.
Vanlig vedlikehold og ettersyn er utført i begge vognene gjennom hele sesongen.

Godsvognene: Alle tre vognene har fått nytt tjærepappbelegg på taket og er dermed blitt helt tette. Vognene utgjør verdifull lagerplass.

På området ved lokstallen på Nelaug som er tiltenkt som ny oppstillingsplass for vårt togsett er mange trær fjernet for å gjøre plass til sporet. Her har lokale krefter på Nelaug gjort en stor innsats.

BM 86-forum
Det har vært arrangert samarbeidsmøte for eiere av 86-materiell om bord i vårt museumstogsett på Nelaug. Målet for dette forumet er sammen med Jernbanemuseet å utvikle et forenklet vedlikeholdsregime for togmateriell av denne typen, samt å utveksle reservedeler. Kjell Arne Kristiansen er vår representant her.


Internettside
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på informasjon og bilder på vår hjemmeside.
Nettsiden er nå tilpasset til også å fungere godt på mobiltelefoner.

Medlemsbladet
PÅ BANEN kom ut i begynnelsen av desember. I bladet fortelles det om det viktige året da Sørlandsbanen kom til Nelaug. Dette skjedde for 80 år siden. Vi har også forslag til hvordan en alternativ rutetabell kan gi gjennomgående tog mellom Arendal og Oslo i nær fremtid. Styret takker Arne Martin Gimse for arbeidet med det flotte bladet.


Jernbanekalender
Kalender med historiske bilder og nåtidsbilder fra Arendalsbanen / Treungenbanen og Grimstadbanen ble også laget i år. Salget gikk godt, og foreningen ble tilført viktige inntekter til driften. Vi takker Johan Christian Frøstrup og Arne Martin Gimse for oppsettet av kalenderen og Arendal og Omegns Sparekasse for annonser på kalendersidene.


Norsk Jernbanemuseum
Vi har god og jevnlig kontakt med jernbanemuseet på Hamar. De sørger for å kurse lokførere og ombordpersonale for oss. Museet er operatør for våre veterantogturer og foretar dermed bestillinger av togruter når vi skal ha arrangementer.

Brev
Styret har sendt brev både til nåværende og forrige fylkesordfører angående det mangelfulle kveldstogtilbudet mellom Nelaug og Arendal. Det er dessverre ennå ikke opprettet forbindelse til Arendalsbanen fra 18.25-toget fra Oslo på hverdager. Vi har bedt fylkeskommunen arbeide aktivt med å få et slikt reisetilbud på plass.

Vi har også kontaktet NSB og bedt om at ikke ventetiden ved togbytte på Nelaug stasjon forlenges. Her ble vi dessverre ikke hørt.

Vi har sendt brev til Jernbaneverket med skisse over ønsket sporløsning for ny oppstillingsplass ved lokstallen på Nelaug. Våre ønsker er blitt godt mottatt, og vi har fått løfter om at både veksel og nytt spor skal legges i løpet av 2016.


Medlemmer
Arendalsbanens Venner har 233 medlemmer per 31. desember 2015 (familier regnes som to medlemmer).

Styret vil takke alle som har vært med på dugnad i foreningen det siste året. Det gjelder dugnader både på eiendom, på togsettet og ved foreningens arrangementer.

Vi takker spesielt vårt togpersonale som stiller opp for å betjene museumstoget slik at vi kan gjennomføre turene og arrangementene på Arendalsbanen og på den resterende delen av Treungenbanen.

Rise, 10. mars 2016

Styret