HØSTENS PROGRAM

Følgende planer er lagt for høsten 2017:

TOGKJØRING: 30.september blir det ikke togkjøring i år, men det planlegges kjøring i advent, søndag 3.desember Nelaug - Simonstad.

Nærmere informasjon kommer senere.

ÅPENT VENTEROM I ODDETALLSUKER: Torsdager kl. 1930 - 21.30 følgende datoer: 12.oktober, 26.oktober, 9.november, 23.november, 7.desember.

Dugnad og annet arbeid på dagtid i partallsuker. Se detaljert program under.

Torsdagene på Rise stasjon høsten 2017 kl. 10 - ca. kl. 15
Torsdagskveldene kl. 19.30 - 21.30

Oktober:

05/10: Dagtid Ansvarlig: Kjell

12/10: Kveldstid Ansvarlig: Arne

19/10: Dagtid Ansvarlig: Kjell Arne

26/10: Kveldstid Ansvarlig: Rune


November:

02/11: Dagtid Ansvarlig: Kjell

09/11: Kveldstid Ansvarlig: Knut

16/11: Dagtid Ansvarlig: Kjell Arne

23/11: Kveldstid Ansvarlig: Kjell

30/11: Dagtid Ansvarlig: Kjell Arne


Desember:

07/12: Kveldstid Ansvarlig: Rune

14/12: Dagtid Ansvarlig: Kjell