Økning i trafikken Arendal - Nelaug.

NSB melder på sine nettsider at det er stor økning av reisende på Arendalsbanen i årets 4 første måneder. Det vil si at mer enn 4500 flere reiste med banen i perioden fra januar og ut april i år enn i fjor.


På NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug var det 26 prosent flere kunder første tertial 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 22 860 passasjerer på strekningen i perioden.

Fra NSB nettsider